Yönetim Kurulu Anasayfa / Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  5. 2547 sayılı Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.


Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ Rektör
Prof. Dr. Nurullah ULUTAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İsa SIDIR Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ferit İZCİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Yusuf SANCAK İslami İlimler Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Hakan ÇOBAN Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa ATLI Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Yadigar GÜLSEVEN SIDIR Fen Edebiyat Fakültesi Profesör Temsilcisi
arrow_upward
ok