Senato Anasayfa / Senato

Senato

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.


Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ Rektör
Prof. Dr. Mustafa ATLI Rektörlük Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ferit İZCİ Rektörlük Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nurullah ULUTAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İsa SIDIR Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ferit İZCİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Yusuf SANCAK İslami İlimler Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Hakan ÇOBAN Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Doç. Dr. Mehmet Bakır ŞENGÜL Fen Edebiyat Fakültesi Temsilci
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇETİNTAŞ Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilci
Dr. Öğr. Üyesi Edip YILMAZ İslami İlimler Fakültesi Temsilci
Doç. Dr. Veysel ERAT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilci
Doç. Dr. Behçet KOCAMAN Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Temsilci
Doç. Dr. Mehmet Bakır ŞENGÜL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Fatih HAZAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Caner GÜÇLÜ Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Ercan IŞIK Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü
Öğr. Gör. Murat ÇELİK Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü
Öğr. Gör. Harun KOÇAK Ahlat Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇETİNTAŞ Güroymak Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Fatih GENCER Hizan Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖNTÜRK AKYÜZ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Yücel ÖZDEN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Yusuf ÇINAR Tatvan Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Serkan ÖZEL Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü
Öğr. Gör. Muhammed Sami BELET Genel Sekreterlik Raportör
arrow_upward
ok