Yönerge Anasayfa / Yönerge
# Yönerge Adı Güncellenme Tarihi
1 Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( ECTS / AKTS ) Yönergesi 3.10.2018
2 Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi 26.09.2017
3 Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 11.02.2022
4 BESYO Özel Yetenek Sınavı Yönergesi 7.09.2018
5 Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi 26.09.2017
6 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 9.04.2019
7 Bilimsel Dergiler Yönergesi 24.10.2018
8 Bitlis Eren Üniversitesi Sınırları İçinde Hizmet Veren Yemekhane, Kantin, Kafeterya, Lokanta, Çay Ocağı vb. Yiyecek Üretim ve Satış Yerlerine İlişkin Hijyen Yönergesi 4.04.2019
9 Bitlis Eren Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi 23.09.2020
10 Bitlis Eren Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi 14.06.2021
11 Cısco Akademi Koordinatörlüğü Kurs Yönergesi 26.09.2017
12 Çift Anadal Programı Yönergesi 26.09.2017
13 Diploma, Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi 21.11.2019
14 Bitlis Eren Üniversitesi Mutlak Not Sistemi Uygulama Yönergesi 14.12.2020
15 Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi 26.09.2017
16 Erasmus Değişim Programı Yönergesi 9.11.2018
17 Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi 26.09.2017
18 Fahri Akademik Unvanlar ve Hizmet Ödüllerinin Verilmesine İlişkin İlkeler 26.09.2017
19 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi 12.12.2018
20 Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi 22.02.2022
21 İİF Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 23.09.2020
22 İİF Zorunlu ve İsteğe Bağlı Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 7.09.2018
23 Bitlis Eren Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi 1.04.2021
24 Redaksiyon Koordinatörlüğü Yönergesi 26.01.2022
25 Kalite Komisyonu Yönergesi 14.12.2018
26 Kantin Kafeterya Kırtasiye vb. Taşınmazların Kiralanması İşletilmesi ve Denetlenmesine İlişkin Yönerge 20.01.2022
27 Konuk Evi Yönergesi 9.04.2021
28 Konut Tahsis ve Yönetimine İlişkin Yönerge 22.02.2022
29 Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane Yönergesi 26.09.2017
30 Bitlis Eren Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi 11.03.2021
31 Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi 9.04.2019
32 Bitlis Eren Üniversitesi Lisans ve Önlisans Danışmanlık Yönergesi 14.06.2021
33 Öğrenci Dekanlığı Teşkilat, Görev ve Çalışma Usulleri Yönergesi 19.03.2021
34 Öğrenci İşlemleri Yönergesi 25.03.2021
35 Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 20.01.2022
36 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi 15.10.2018
37 Ön Lisans, Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi 26.09.2017
38 Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 26.09.2017
39 Özel Öğrenci Yönergesi 26.01.2022
40 Proje Destek Ofisi Yönergesi 26.09.2017
41 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama Yönergesi 26.09.2017
42 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Kreş ve Anaokulu Yönergesi 30.01.2020
43 Sağlık Yüksekokulu Staj Uygulama Esasları 1.04.2021
44 Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi 9.04.2021
45 Sosyal Transkript Yönergesi 20.01.2022
46 Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge 26.09.2017
47 Staj Yönergesi 26.09.2017
48 Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi 26.09.2017
49 Teşvik Yönergesi 26.09.2017
50 Teşvik Yönergesi Formları 26.09.2017
51 Uzaktan Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönergesi 26.09.2017
52 Uzmanlık Alan Dersinin Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Yönergesi 26.09.2017
53 Yandal Programı Yönergesi 26.09.2017
54 Bitlis Eren Üniversitesinden Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele İlişkin Muvafakat Yönergesi 20.01.2022
55 Muafiyet ve İntibak Yönergesi 25.01.2022
56 Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 1.10.2019
arrow_upward
ok