Epostanız: ÖğrenciNumaranız@beu.edu.tr
Örnek: 1234567890@beu.edu.tr
 
ok